Log in

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών σε μέχρι 120 δόσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών σε μέχρι 120 δόσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού

Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν τη δυνατότητα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ρύθμιση των παλαιών οφειλών στην εφορία με διακανονισμό που μπορεί να φτάσει έως τις 120 δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά όσους  οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ, ενώ μπορούν να ενταχθούν και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά όχι φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι).
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού και ο αριθμός των δόσεων θα υπολογίζεται ανάλογα με το εισόδημα του ενδιαφερόμενου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα δικαιούνται όλοι τις 120 δόσεις.

Για λίγους οι 120 δόσεις

Συγκεκριμένα, θα υπολογίζεται ότι στην πληρωμή των δόσεων θα κατευθύνεται κάθε μήνα τουλάχιστον το 2,75% του ετήσιου εισοδήματος (ήτοι σε ετήσια βάση θα πληρώνεται στην εφορία το 33% ή το ⅓ του εισοδήματος). Εφόσον, λοιπόν, με το 2,75% η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί π.χ. σε 30 μήνες, τότε η ρύθμιση θα γίνεται σε 30 δόσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά πίνακες για τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το εισόδημα και το ύψος της οφειλής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, τα βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης είναι τα εξής:

Δικαιούχοι

Α. Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ή/και οι οφειλές τους προς το Δημόσιο υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.
Β. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών, και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών , με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:

Α. Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α' 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και
Β. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών.
Κατόπιν των ανωτέρω ο οφειλέτης , ο οποίος εμπίπτει στις ως άνω κατηγορίες και οι συνολικές οφειλές του προς το δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, υποβάλλει αίτηση στη Φορολογική Διοίκηση από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο λαμβάνονται υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών.

Ρύθμιση ανά κατηγορία οφειλετών


1.Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ.
Α. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:
-Τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού
-Καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων ως εξής, ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
Β. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:
- Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
-Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.
2. Ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλετών φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα ή νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα με οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους.
Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ ισχύει όπως ακριβώς τα προηγούμενα.
Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ:
-Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
-Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων. Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.


3. Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα (ελεύθεροι επαγγελματίες).

Α. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο έως 20.000 ευρώ, όπως ακριβώς για τις οφειλές έως 20.000 ευρώ για αυτούς που έχουν πτωχευτική ικανότητα.
Β. Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ. Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:
-Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
-Καθορισμός του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, ως εξής:
-Ελάχιστο ποσό έκαστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος αριθμός δόσεων 120.


Το Δημόσιο δεν προτείνει ρυθμίσεις:
1) Σε περίπτωση που διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδικασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο
2) Εφόσον η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 20.000 και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής.

 


Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ