Log in

ΧΡΗΣΙΜΑ

Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2017

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 542/16-02-2018 η απόφαση ΠΟΛ.1024/2018 σύμφωνα με την οποία καθορίζονται τα μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2017 με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013.

  • 0

Διαδικτυακή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: 48 ώρες για την απομάκρυνση του περιεχομένου

Με την απόφαση ΥΠΠΟΑ/42269/3638/3476/ 196/2018 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, όπως αυτή προβλέπεται στο α. 66Ε ν. 2121/1993, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως Επιτροπή για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΠΙ) και καθορίζουμε το τέλος εξέτασης της αίτησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.

  • 0

Πρόστιμο εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος- Σε ποιες περιπτώσεις ακυρώνεται από τη Δ.Ε.Δ.

Μια ακόμη θετική απόφαση εκδόθηκε πρόσφατα από τη Δ.Ε.Δ. σύμφωνα με την οποία ακυρώθηκε πρόστιμο 100,00 ευρώ το οποίο επιβλήθηκε σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για διόρθωση λανθασμένου Α.Μ.Κ.Α.

  • 0

Τι ισχύει για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς

Σε ερώτηση βουλευτή σχετικά με την ανάγκη εισαγωγής απλοποιημένης διαδικασίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας εκείνων που από αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να εξυπηρετούν τις οφειλές τους, απάντησε με έγγραφό της η Γενική Γραμματείας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή.

  • 0

Η επιδότηση νέων αγροτών ως κριτήριο ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών

Η επιδότηση νέων αγροτών ως κριτήριο ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών

Στις 30 Ιανουαρίου 2018 λήγει η δυνατότητα εμπρόθεσμης μετάταξης αγροτών του ειδικού στο κανονικό καθεστώς. Μέχρι την καταληκτική αυτή ημερομηνία έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς όσοι την προηγούμενη χρονιά είχαν:

  • 0

Οι επιβαρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για τα έτη 2018 και 2019 για τους ελ. επαγγελματίες

 

Πολλές αναλύσεις έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια (για την ακρίβεια από τότε που δόθηκε στη δημοσιότητα το ασφαλιστικό) οι οποίες δείχνουν τις μεταβολές των εισφορών και την επίδραση που έχουν αυτές στο εισόδημα των ελ. επαγγελματιών (Θυμίζουμε ότι ο κόμβος έχει δημοσιεύσει αρκετές από αυτές τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.

  • 0

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να πληρώσουν αναδρομικές εισφορές

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να πληρώσουν αναδρομικές εισφορές

Διπλές εισφορές θα κληθούν να πληρώσουν μέχρι τέλος του Ιανουαρίου δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, γιατροί και αγρότες.

Η πληρωμή αφορά καταβολή εισφορών από προηγούμενα έτη που εκκρεμούσαν. 

Η αρχική προθεσμία έληγε τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, αλλά έχει δοθεί δίμηνη παράταση.

Η καταβολή των εισφορών αφορά στις εξής περιπτώσεις:

*Πρώην ΤΑΝ το

...
  • 0

Δασμοί και ΦΠΑ στο Ηνωμένο βασίλειο μετά το Brexit

Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου για τη φορολογία (διασυνοριακό εμπόριο), το οποίο θέτει τις βασικές αρχές  για το νέο καθεστώς που θα ισχύσει στα τελωνεία, στο ΦΠΑ και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης μετά τη Brexit.

  • 0

Πώς θα ρυθμίζονται σε έως 120 δόσεις οι οφειλές στον ΕΦΚΑ - Παραδείγματα

Πώς θα ρυθμίζονται σε έως 120 δόσεις οι οφειλές στον ΕΦΚΑ - Παραδείγματα

 

Μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για ρύθμιση των οφειλών μέχρι 50.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Για να γίνει δεκτή η αίτηση θα πρέπει ο οφειλέτης να έχει κριθεί βιώσιμος, ήτοι να πληροί τα εξής δύο κριτήρια:
Να έχει καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στην τελευταία χρήση ή σε δύο από

...
  • 0

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών σε μέχρι 120 δόσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Πώς θα γίνεται η ρύθμιση οφειλών σε μέχρι 120 δόσεις για ελεύθερους επαγγελματίες

Από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 οι αιτήσεις μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού

Από την 1η Φεβρουαρίου 2018 και μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχουν τη δυνατότητα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ρύθμιση των παλαιών οφειλών στην εφορία με διακανονισμό που μπορεί να φτάσει έως τις 120 δόσεις.

Η

...
  • 0
Subscribe to this RSS feed

Subscribe to our Newsletter and get the best news every day in your mail!

* Your Email Address:
* Preferred Format:
* Enter the security code shown: